Hotové zakázky

Cosmonde a.s. - realizace kanalizace prodloužení plynovodu
výrobní závod Hustopeče 2022
Cena zakázky: 4.805.222 Kč

Statutární město Brno, MČ Ořešín 2022
Realizace retenčního a vsakovacího objektu
Cena zakázky: 1.030.314 Kč

IMOS - rekonstrukce kanalizace Mendlovo náměstí 2022
cena zakázky: 4.776.947 Kč

Město Blansko 2022 - mlatová cesta
Cena zakázky: 1.812.044 Kč

Město Blansko 2022 - šlapákové chodníky
Cena zakázky: 406.410 Kč

Přemysl Veselý 2020-2021 - dostavba kanalizace ul. Bosonohy Brno
Cena zakázky: 15.172.142 Kč

Přemysl Veselý 2021 - rekonstrukce kanalizace Tuřanka Brno
Cena zakázky: 5.301.806 Kč

MOTEC - rekonstrukce SCZT pára x horkovod oblast Rybářská - Křížkovského Brno
Cena zakázky: 12.988.746 Kč

Dufonev - realizace terénních úprav lávka Bráfovam val Bráfova
VMO Brno Žabovřeská I etapa
Cena zakázky: 4.854.519 Kč