Blansko rozhovor

1. Jak jste byli s naší prací spokojeni?

„S prací jsme byly spokojeni velice. Ač se to na první pohled nemusí zdát, stavba obsahovala spoustu důležitých detailů, které jsme společně vždy operativně na stavbě řešili a hledali to nejlepší řešení. Stavba je tedy také hodně o vzájemné komunikaci mezi zúčastněnými stranami. Vše proběhlo perfektně, a to jak po stránce stavařské, tak také osobní.“

2. Probíhalo vše dle dohodnutého plánu?

„Práce byly prováděny tak, jak bylo dopředu z Vaší strany avizováno. Sice bylo nutné posunout termíny dokončení, ale právě zejména z důvodu kvalitního provedení výše zmíněných detailů stavby to bylo nezbytné, a díky Vašemu příkladnému přístupu ke stavbě jsme v tom neviděli problém.“

3. Je nějaká služba, kterou byste nám doporučovali zlepšit případně zavést

„V tuto chvíli mě nic konkrétního nenapadá. Mám za to, že vše fungovalo skvěle.“

4. Mohu Vás požádat o Váš pohled na celkovou realizaci – forma krátkého dopisu, kterou bychom mohli veřejně použít jako referenci na našich stránkách?

„Pošleme Vám referenční list s podpisem pana starosty“